Het bestuur

Voorzitter: Mevr. Frieda van der Schee – van Geest
Hullenkampweg 33
3888 MN Uddel
Telefoon: 06-15954748
E-mail: friedavanderschee@outlook.com
Secretaresse: Mevr. Jeniek Visscher – van den Noort
Oude Telgterweg 105a
3851 EB Ermelo
E-mail: koormaranatha@outlook.com
Penningmeester: Dhr. Joop Ligt
Fagotdreef 41
3845 DG Harderwijk
Telefoon: 0341 – 420382
E-mail: joopenhetty@solcon.nl
Koormeester/muziekbeheer: Mevr. Coby Bronkhorst 
Weth.v.d. Zandeweg 20
8075 DD Elspeet
Telefoon: 0577 – 491998
E-mail: cobybronkhorst@kpnmail.nl
Algemeen Adjunct: Mevr. Gerrie Boonen – Hannessen
Oranjelaan 55
3843 AB Harderwijk
Telefoon: 0341 – 421186
E-mail: a.boonen@hetnet.nl