Het bestuur

Voorzitter:
Secretaris: Dolf Kraaijenbrink                                            Telefoon:06-43820295                                                                      E-mail: koormaranatha@outlook.com
Penningmeester: Bert Kraaijenbrink
Telefoon: 06-21586557
Koormeester/muziekbeheer: Coby Bronkhorst 
Telefoon: 06-30054509
Algemeen Adjunct: Tiny Hüther
Telefoon: 0341 – 550190