Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaresse van ons koor:

Jeniek Visscher- van den Noort: koormaranatha@outlook.com