Home

Maranatha bestaat sinds 30 september 1986. Mede door de ontspannen en vriendschappelijke sfeer, is Maranatha uitgegroeid tot een koor van ongeveer 80 leden die uit Ermelo en omstreken komen. Het repertoire bestaat uit psalmen, geestelijke liederen en populaire klassieken.

Sinds mei 2019 staat het koor onder de bezielende leiding van de bekende dirigent en organist/pianist Wilbert Magré uit Doornspijk. Wij repeteren elke dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de Immanuëlkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo.

Het Maranatha koor organiseert jaarlijks het bekende Bevrijdingsconcert in de Grote Kerk te Harderwijk. Het koor zingt jaarlijks in Sonnevanck en verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten in het land.

Het zangseizoen 2020/2021 hebben wij, door de coronacrisis die wereldwijd heerst, helemaal niet kunnen repeteren en optreden. Het zingen en de onderlinge ontmoeting wordt enorm gemist.  Wij hopen en bidden dat wij het nieuwe zangseizoen, weer kunnen starten. Wij zullen u via deze site, onze Facebookpagina en plaatselijke pers informeren, zodra er zekerheid is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Dolf Kraaijenbrink: koormaranatha@outlook.com

Wilt u een keer meezingen? Wees welkom!